האם מותר לגדל חתול מבחינה הלכתית

גידול חיות מחמד הולך ונעשה נפוץ במציאות המודרנית, והסקרים האחרונים מצביעים על כך שבכמעט שליש מהבתים בישראל גדלה חיית מחמד אחת לפחות. במציאות זו נשאלת השאלה – מה יחסה של ההלכה לבעלי חיים כחיות מחמד. במאמר זה נרחיב מעט אודות שאלה זו, תוך התייחסות ספציפית לגידול חתולים.

האם מותר לגדל בעל חיים טמא

בפורומים רבים נשמעת הטענה שאסור (או לא ראוי) לגדל בעל חיים טמא בבית. טענה זו אינה מבוססת, שכן בכל הדורות גידלו היהודים סוסים, חמורים, גמלים וכדו', וממילא נראה שאין בעיה הלכתית עם הכנסת בעל חיים טמא לבית. יתרה מכך, בדברי חז"ל פזורים עשרות מקומות בהם נלמדות מידות טובות מחיות טמאות כגון חריצות מנמלה, צניעות מחתול, נאמנות מכלב וכדו'. אמנם, בהלכה מופיע איסור לסחור בבעלי חיים טמאים, שמא ייכשל ויאכל בשר של בהמה טמאה, אולם איסור זה אינו חל על חיות מחמד שאינן עומדות לאכילה כלל. כמו כן, בהלכה מופיע איסור מיוחד על גידול חזירים מסיבות היסטוריות. כמו כן אין בעיה לתת לחתול לאכול את כל סוגי הדגים ואין צורך לחשוש מהכשרות של הדגים.

האם ראוי לגדל חיית מחמד

לאחר שהבהרנו שמותר לגדל חיות מחמד מבחינה הלכתית, יש לבחון האם ההלכה רואה זאת באור חיובי או שלילי. כמובן שהתשובה לשאלה זו אינה חד משמעית, וניתן למצוא בספרים השונים דעות לכאן ולכאן:

טענות מדוע לא ראוי לגדל חיית מחמד

המדרש מצטט את הפסוק "כי יש הרבה דברים מביאים הבל" ומבאר אותו על מי שמגדל בעלי חיים לשם נוי בלבד. המדרש תמה "איזה הנאה יש לו מכך"? גם בספר חסידים מופיע פסוק זה, ושם נאמר שראוי היה להוציא את הכסף על מטרות חשובות יותר כמו עזרה לנזקקים וכדו'.

טענות מדוע ראוי לגדל חיית מחמד

יש פוסקים הסוברים שראוי לגדל בעלי חיים, ובכך לאפשר לאדם להיטיב ולהעניק חיים ליצורים נוספים. גידול חיית מחמד אף הוכח כתורם לבריאות (הפיזית והנפשית), ומשום כך יש פוסקים המעודדים הכנסת חיית מחמד לבית.

נקודות הנוגעות לגידול חתול

לאחר שהצגנו את הדעות השונות, נעיר בשולי דברינו מספר נקודות הלכתיות הנוגעות לגידול חתולים:

  • בגמרא נאסר על גידול כלב רע, אלא אם הוא קשור בשלשלת. האיסור אמנם מתייחס לכלב, אולם במידה והחתול תוקפני, או שהוא מפחיד את השכנים, יש להתחשב בכך ולשמור אותו בתוך הבית בלבד.
  • בתורה נאמר "ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת", ומכאן למדו חז"ל אודות חובת האדם להאכיל את בהמתו קודם שהוא עצמו אוכל. נקודה זו יפה גם לגידול חתול, וחשוב להקפיד על כך.
  • איסור צער בעלי חיים מופיע במקורות רבים, וחשוב להקפיד על כך שהחתול גדל בתנאים סבירים, ושהוא מקבל את היחס ואת הטיפול לו הוא ראוי.
  • החתול הוא מוקצה בשבת, ואין לגעת בו או להרים אותו. כמובן שישנם מקרים בהם הדבר נצרך, אולם אין כאן המקום להרחיב על כך.

למידע נוסף על כנסו לאתר >> https://kashrut-tnuva.co.il/

צריכים מידע על חתול בריטי או חתול סקוטי? פנו אלינו עכשיו!